Het jaarcongres van Betaalvereniging Nederland

Het congres vond plaats op woensdag 19 november 2014

Eenmaal per jaar organiseert Betaalvereniging Nederland een congres voor haar klanten, leden en stakeholders. Het congres brengt iedereen uit de Nederlandse betaal- en transactiewereld bij elkaar. Deelnemers zijn experts op het gebied van betalingsverkeer. 

Het jaarcongres vond dit jaar plaats op 19 november 2014 in het Auditorium van het hoofdkantoor van de ABN AMRO bank. Het thema was: Betalen 2020

Het jaarcongres is alleen op uitnodiging toegankelijk. De ervaring leert dat de genodigden graag terugkomen op dit jaarlijks congres. Er is voldoende gelegenheid tot netwerken.